NHNN phê duyệt Sổ tay Chính sách Dự án tài chính nhà ở vay vốn ADB

(14/09/2017)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký Quyết định phê duyệt Sổ tay Chính sách Dự án tài chính nhà ở vay vốn ADB.

Ảnh minh họa

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017 và thay thế các Quyết định trước đây của Thống NHNN về việc phê duyệt Sổ tay Chính sách Dự án Tài chính Nhà ở. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Sổ tay Chính sách này sẽ do Thống NHNN quyết định.

Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Sổ tay Chính sách ban hành kèm theo quyết định này có hiệu lực, các tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng đó hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với Sổ tay Chính sách ban hành kèm theo Quyết định này.

Trang 1 / 184 1 2 3 4 5 30 60 90 120 150 180 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2018 Kienlongbank