• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Thủ tục đơn giản, xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.

- Lãi suất: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.

- Phương thức trả nợ: linh hoạt.

- Loại tiền vay: VNĐ.

- Thời hạn cho vay:

+ Cho vay từng lần: Không vượt quá thời gian còn lại của GTCG.

+ Cho vay theo hạn mức: Tối đa 12 tháng và không vượt quá thời gian còn lại của GTCG.

- Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị GTCG do Kienlongbank phát hành.

 


Tin xem nhiều