• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

Lãi suất: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Phương thức trả nợ: Linh hoạt
Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND)
Thời hạn cho vay

 

    - Tối đa 120 tháng (nếu TSBĐ là BĐS)

    - Tối đa 84 tháng (nếu TSBĐ là chính xe mua hoặc là xe ô tô khác xe mua)

Mức cho vay:

    - Tối đa 80% giá trị xe mua do Kienlongbank thẩm định (nếu TSBĐ là chính xe mua hoặc là xe ô tô khác xe mua).

    - Tối đa 100% giá trị xe mua do Kienlongbank thẩm định (nếu TSBĐ là BĐS).


Tin xem nhiều