• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Cho vay sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng doanh nghiệp là sản phẩm phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Loại tiền vay: VNĐ, ngoại tệ.

- Thời gian vay vốn lưu động và trả nợ gốc, lãi linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh.

- Lãi suất: cạnh tranh.