• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định/dự án là sản phẩm phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn để doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị.

- Thời hạn cho vay: Tối đa 120 tháng.

- Được ân hạn vốn gốc và/hoặc lãi vay tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án.

- Lãi suất: Theo quy định trong từng thời kỳ của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Giải ngân: Theo tiến độ đầu tư tài sản cố định/dự án và phù hợp với mục đích vay vốn