• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Cho vay mua xe ô tô đối với khách hàng doanh nghiệp là sản phẩm phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng để mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc làm phương tiện đi lại, vận chuyển của chính doanh nghiệp, vận tải hàng hóa hoặc hành khách, kinh doanh mua bán xe.

- Thời hạn cho vay: Tối đa 84 tháng.

- Loại tiền: VND; ngoại tệ.

- Phương thức cho vay: Theo hạn mức tín dụng hoặc từng lần.

- Lãi suất: Cạnh tranh.