• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của khách hàng và gia đình như: hoạt động khám chữa bệnh, đi du lịch, mua sắm vật dụng, trang thiết bị gia đình, mua sắm, sử dụng các loại sản phẩm, dịch vụ khác.

- Thời hạn cho vay: Tối đa lên đến 60 tháng.

- Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).

- Mức cho vay: Theo nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa lên đến 500 triệu đồng.

- Lãi suất: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.

- Phương thức trả nợ: Linh hoạt.


Tin xem nhiều