• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Tiền gửi kỳ hạn linh hoạt là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi của bạn thông qua việc cung cấp các kỳ hạn gửi linh hoạt

- Kỳ hạn gửi (t): 30 ngày < t < 600 ngày.

- Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ.

- Lãi suất hấp dẫn: áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm thông thường trên số ngày thực tế gửi.


Tin xem nhiều