• English

Tiện ích - Ưu điểm

Tính năng và tiện ích

- Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt, chi phí nhân công, công cụ, phương tiện làm việc.
- Tiết kiệm chi phí kiểm đếm, đồng thời tránh rủi ro do vận chuyển tiền mặt.
- Bảo mật thông tin về tiền lương cho nhân viên.
- Dịch vụ hỗ trợ: SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking… để vấn tin tài khoản, sao kê giao dịch, xem thông tin...
- Được hưởng lãi suất ưu đãi trên số dư tài khoản.
- Thời gian và thủ tục chi lương nhanh chóng, đơn giản, chính xác.
- Nhân viên sử dụng thẻ ATM để rút tiền, thực hiện giao dịch khác.
- Dịch vụ khách hàng hoạt động liên tục 24/7.
Xem thêm

Ưu điểm

- Miễn phí quản lý tài khoản, chi hộ lương cho khách hàng.
- Miễn phí phát hành thẻ cho nhân viên.
- Dịch vụ chi hộ tự động theo yêu cầu của khách hàng.
- Miễn phí rút tiền tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.