• English

Tiện ích - Ưu điểm

Tiện ích và tính năng

  • Miễn phí rút tiền mặt tại các ATM tại Việt Nam có logo JCB;

  • Miễn phí thường niên;

  • Miễn phí mở thẻ;

  • Rút tiền đơn giản tại hơn 1 triệu máy ATM có logo JCB trên toàn thế giới;

  • Thanh toán dễ dàng tại hơn 27 triệu điểm chấp nhận thẻ mang thương hiệu JCB trên toàn thế giới;

  • Giao dịch lên đến 500 triệu đồng/ngày;

  • Khách hàng sử dụng tiền trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán, chủ động hơn trong chi tiêu;

  • Quản lý giao dịch thuận tiện bằng dịch vụ thông báo giao dịch qua tin nhắn điện thoại;

  • Hưởng ưu đãi, giảm giá và nhiều chương trình chăm sóc khác nhau tại các Đơn vị ưu đãi chấp nhận thẻ Kienlongbank và Tổ chức thẻ JCB.

Xem thêm

Ưu điểm

Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB được Kienlongbank phát hành thông qua sự hợp tác với tổ chức thẻ quốc tế JCB, khách hàng có thể sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc rút tiền mặt.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.