• English

Tiện ích - Ưu điểm

Tiện ích và tính năng

- Quản lý chi tiêu hiệu quả, giúp khách hàng có sẵn nguồn vốn dự phòng tiện lợi.

- Thực hiện các giao dịch như truy vấn số dư, rút tiền mặt trực tiếp đến 50% hạn mức tại tất cả các máy ATM có biểu tượng Visa/PLUS trên toàn quốc.

- Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, ... trong và ngoài nước có biểu tượng Visa

- Mua hàng trực tuyến tại nhiều website.

- Thanh toán hóa đơn trả sau (hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, ...).

- Trung tâm chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/7.

Xem thêm

Ưu điểm

- Miễn lãi tối đa lên đến 55 ngày và thanh toán tối thiểu chỉ 5%.

- Miễn phí phát hành thẻ.

- Miễn phí thường niên năm đầu tiên.

- Miễn phí rút tiền mặt trực tiếp tại các máy ATM Kienlongbank trên toàn quốc.

- Miễn phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại tất cả các máy POS trên toàn quốc.

- Miễn phí đăng ký các dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.