• English

Tiện ích - Ưu điểm

Tiện ích và tính năng

- Sử dụng nguồn tiền do Ngân hàng ứng trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế JCB.

- Đặt mua hàng hóa, dịch vụ qua Internet.

- Rút tiền mặt tại các ATM hoặc tại các Ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ JCB

- Hết sức tiện lợi và an toàn khi Quý khách hoặc thân nhân thường xuyên đi công tác nước ngoài, du lịch hoặc du học do có thể chi tiêu mà không phải mang theo nhiều tiền mặt.

- Dễ dàng thanh toán và kiểm soát các khoản chi phí sinh hoạt của con em khi du học ở nước ngoài (thông qua việc sử dụng thẻ phụ).

Xem thêm

Ưu điểm

- Miễn lãi tối đa lên đến 55 ngày và thanh toán tối thiểu chỉ 5%.

- Miễn phí phát hành thẻ.

- Miễn phí thường niên năm đầu tiên. 

- Miễn phí rút tiền mặt trực tiếp tại các máy ATM Kienlongbank trên toàn quốc.

- Miễn phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại tất cả các máy POS trên toàn quốc.

- Miễn phí đăng ký các dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.