• English

Tiện ích sản phẩm

- Tiết kiệm và sinh lợi với lãi suất hấp dẫn

- An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

- Khách hàng gửi tiền một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.

- Dùng để cầm cố, bảo lãnh, thế chấp cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Kiên Long.

- Được chuyển quyền sở hữu hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Kiên Long.