• English

Tiện ích

  • Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm trước rủi ro tử vong và tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn
  • Gia tăng số tiền bảo hiểm nhân dịp các sự kiện quan trọng trong cuộc đời
  • Hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh ung thư
  • Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng không hút thuốc lá.
  • Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng đủ và đúng hạn phí bảo hiểm.
  • Quyền lợi được rút tiền từ Giá trị tài khoản.
  • Quyền lợi được hưởng lãi từ kết quả đầu tư.
  • Quyền lợi được thưởng khi duy trì hợp đồng.
  • Quyền lợi khi hợp đồng đáo hạn.

Tin xem nhiều