• English

Tài khoản Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có duy trì số dư tối thiểu không ?

Tài khoản Khách hàng cá nhân duy trì số dư: 50.000đ/5 đơn vị ngoại tệ, tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư: 1.000.000đ/100 đơn vị ngoại tệ.

Khách hàng có được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân? Có cần chứng minh mục đích rút tiền?

Khách hàng cá nhân có lượng ngoại tệ sẵn có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ, được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản này mà không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Khách hàng có phải trả phí khi nhận tiền chuyển vào tài khoản tại Kienlongbank?

Kienlongbank miễn phí ghi Có vào tài khoản khi khách hàng nhận tiền từ ngân hàng khác trong nước

Cá nhân nước ngoài có được nộp tiền mặt vào tài khoản VND?.

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền nộp vào tài khoản VND là nguồn tiền hợp pháp.

Khách hàng chưa có tài khoản tại Kienlongbank thì có thể nhận được tiền chuyển từ Ngân hàng khác đến không?

Khách hàng chưa có tài khoản tại Kienlongbank vẫn có thể nhận tiền từ ngân hàng khác chuyển đến bằng CMND hoặc Hộ chiếu

Thủ tục rút tiền như thế nào?

Khách hàng chỉ cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để được thực hiện giao dịch.

Khách hàng có cần chứng minh nguồn gốc khi nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ?

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền mặt nộp vào tài khoản ngoại tệ là nguồn tiền hợp pháp (Phải có xác nhận của Hải quan cửa khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối). Đối với nguồn tiền nhận chuyển khoản từ nước ngoài, khách hàng không cần chứng minh nguồn gốc số tiền nhận.

Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh A lấy số phụ tại chi nhánh B có đuợc không?

Khách hàng mở Tài khoản tại Chi nhánh A có thể lấy số phụ tại Chi nhánh B trong hệ thống Kienlongbank.

Khách hàng có thể tra cứu số dư hoặc thông tin giao dịch tài khoản mà không cần phải đến Kienlongbank?

Khách hàng không cần phải đến Kienlongbank nhưng vẫn có thể cập nhật được số dư và các thông tin giao dịch tài khoản thông qua dịch vụ hỗ trợ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking. Khách hàng phải đăng ký để được sử dụng dịch vụ.

Giao dịch rút tiền tại nơi khác nơi mở có được không, khách hàng có tốn phí không?

Khách hàng có thể giao dịch tại bất cứ nơi nào trong hệ thống Kienlongbank trên toàn quốc. Tất cả các giao dịch liên quan đến gửi/rút tiết kiệm đều được thực hiện miễn phí.

Kienlongbank sẵn sàng hỗ trợ

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.