Tìm nhanh dịch vụ

Tiền gửi có kỳ hạn

Đặc điểm sản phẩm
 • Đối tượng: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài, có đủ năng lực pháp luật & năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Kienlongbank.
 • Kỳ hạn gửi: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 đến 60 tháng.
 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000VND hoặc 10USD.
 • Số dư tối thiểu duy trì tài khoản: 100.000 đồng hoặc 10USD. 

Phí và lãi suất
 • Cơ sở tính lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất: Vui lòng tham khảo biểu lãi suất tiền gửi VND hoặc USD hiện hành của Ngân hàng Kiên Long.
 • Phí dịch vụ: Vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của Ngân hàng Kiên Long.
 • Phí mở/ đóng tài khoản: Miễn phí mở tài khoản. 
Hồ sơ và thủ tục
Hồ sơ
 • Người Việt Nam: CMND/ Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
 • Người nước ngoài: Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú và Hộ chiếu, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (bản chính).
 • Các giấy tờ cần thiết khác do Ngân hàng Kiên Long yêu cầu cung cấp thêm (nếu có).
Thủ tục
 • Khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Ngân hàng để thực hiện hợp đồng tiền gửi.
Tiện ích sản phẩm
 • Lãi suất đảm bảo tỷ lệ sinh lời cao, cạnh tranh.
 • Được uỷ quyền cho người khác sử dụng tài khoản theo qui định.
 • Xác nhận khả năng tài chính cho chủ tài khoản hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,... ở nước ngoài.
 • Cơ sở để quý khách được cấp hạn mức thấu chi.
 • Đảm bảo vay vốn, hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Kiên Long với lãi suất ưu đãi.
Câu hỏi thường gặp
Câu 1: Thủ tục ủy quyền cho người khác giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm như nhận gốc, lãi, tái tục, tất toán sổ ….? Thủ tục ủy quyền như thế nào?
Kienlongbank phản hồi: Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm. Người được ủy quyền khi đến giao dịch cần xuất trình những giấy tờ sau:
 • Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.
 • Giấy ủy quyền (có thể được lập tại Kienlongbank hoặc lập tại cơ quan công chứng).
 • Thẻ tiết kiệm.
Câu 2: Giao dịch rút tiền tại nơi khác nơi mở có được không, khách hàng có tốn phí không?
Kienlongbank phản hồi: Khách hàng có thể giao dịch tại bất cứ nơi nào trong hệ thống Kienlongbank trên toàn quốc. Tất cả các giao dịch liên quan đến gửi/rút tiết kiệm đều được thực hiện miễn phí.
Câu 3: Đối với các sổ tiết kiệm có đóng dấu “Không rút trước hạn”, khách hàng có nhu cầu vốn đột xuất, ngân hàng xử lý như thế nào?

Kienlongbank phản hồi:

 • Sổ tiết kiệm đóng dấu “Không rút trước hạn”, khách hàng không thể thực hiện rút tiền khi chưa đến hạn thanh toán. Điều này đã được quy định trong thể lệ sản phẩm khi khách hàng gửi tiền. 

 • Khách hàng có thể cầm cố thẻ tiết kiệm để giải quyết nhu cầu vốn đột xuất của mình.

 • Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng như tai nạn bất ngờ, thiên tai lũ lụt, tang chế, ... Kienlongbank vẫn linh động giải quyết cho khách hàng rút trước hạn theo đúng quy định.
Câu 4: Trường hợp ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, số tiền lãi của khách hàng được tính thế nào?
 • Kienlongbank phản hồi: Ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả tiền vào ngày làm việc tiếp theo liền kề, số tiền lãi của khách hàng được tính như sau:

 • Từ ngày gửi cho đến ngày đến hạn: số tiền lãi khách hàng nhận được tính trên ngày gửi tiền thực tế (từ ngày gửi cho đến ngày đến hạn) với lãi suất có kỳ hạn của sản phẩm.

 • Từ ngày đến hạn cho đến ngày tất toán: số tiền lãi khách hàng nhận được tính trên ngày gửi tiền thực tế (từ ngày đến hạn đến ngày tất toán) với lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm tất toán.

Câu 5: Quy định xử lý rủi ro đối với người gửi tiền đã chết?

Kienlongbank phản hồi:

Trường hợp 1: Người gửi tiền đã có di chúc đối với số tiền gửi tại Kienlongbank. Những người được thừa kế đến rút tiền gửi phải xuất trình:

  • Di chúc (bản sao có chứng thực)
  • Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố người gửi tiền đã chết (bản sao có chứng thực)
  • Thẻ tiết kiệm (bản gốc)
  • Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của người nhận thừa kế

Trường hợp 2: Người gửi tiền không có di chúc với số tiền gửi tại Kienlongbank. Người thừa kế đến rút tiền gửi phải xuất trình:

  • Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố người gửi tiền đã chết (bản sao có chứng thực)
  • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản do những người đồng thừa kế lập được công chứng theo quy định của pháp luật
  • Thẻ tiết kiệm (bản gốc)
  • Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của người nhận di sản
Câu 6: Quy định xử lý rủi ro đối với người gửi tiền mất năng lực hành vi dân sự?

Kienlongbank phản hồi: Người gửi tiền mất năng lực hành vi dân sự không thể giao dịch trực tiếp với Kienlongbank, người đại diện khác đến giao dịch phải xuất trình:

 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Thẻ tiết kiệm (bản gốc).
 • Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án đối với người gửi tiền.
 • Giấy tờ chứng minh người đến giao dịch là người đại diện theo pháp luật của người gửi tiền.
Câu 7: Khi có nhu cầu về vốn, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn có được rút 1 phần số tiền gốc hay không?

Kienlongbank phản hồi: Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, khách hàng được rút 1 phần vốn gốc khi có nhu cầu về vốn, lãi được tính như sau:

 • Số tiền rút: sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút theo số ngày thực tế gửi.
 • Số tiền còn lại trên thẻ tiết kiệm: sẽ được tính lãi suất của sản phẩm như thỏa thuận ban đầu.
Câu 8: Chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm được thực hiện như thế nào?

Kienlongbank phản hồi: Thủ tục chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm được thực hiện như sau:

Chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm tại Kienlongbank nơi mở thẻ tiết kiệm:

  • Người chuyển quyền và người nhận chuyển quyền đến Kienlongbank để lập Giấy đề nghị về việc chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm (theo mẫu của Kienlongbank)
  • Người nhận chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm đăng ký các thông tin cá nhân của mình tại Kienlongbank để thực hiện giao dịch. Kienlongbank cập nhật thông tin của người nhận chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm trên thẻ tiết kiệm và trên hệ thống kế toán.
  • Người chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm hết quyền sở hữu về số tiền gửi tiết kiệm kể từ khi hoàn thành các thủ tục trên.

Chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm không thực hiện tại trụ sở Kienlongbank:

  • Người chuyển quyền và người nhận chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm lập hợp đồng chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm, hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện.
  • Người nhận chuyển quyền sở hữu phải đến Kienlongbank nơi mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm để lập Giấy đề nghị xác nhận về việc chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm (theo mẫu Kienlongbank), xuất trình hợp đồng chuyển quyền, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực, thẻ tiết kiệm (bản gốc), thực hiện đăng ký các thông tin cá nhân để thực hiện việc giao dịch.
  • Kienlongbank cập nhật thông tin của người nhận chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm trên thẻ tiết kiệm và trên hệ thống kế toán.
  • Người chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm hết quyền sở hữu về số tiền gửi tiết kiệm kể từ khi hoàn thành các thủ tục trên.
Câu 9: Các thủ tục mở sổ tiết kiệm đồng chủ sở hữu?

Kienlongbank phản hồi: Các đồng chủ sở hữu cùng đến ngân hàng để thực hiện việc mở sổ tiết kiệm, bao gồm các thủ tục sau:

 • Xuất trình CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Lập văn bản thỏa thuận về việc đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm (theo mẫu Kienlongbank)
 • Đăng ký chữ ký mẫu của các đồng chủ sở hữu
Câu 10: Khách hàng làm mất sổ tiết kiệm thì phải làm các thủ tục nào và có được rút tiền hay không?

Kienlongbank phản hồi:

 • Khi mất sổ tiết kiệm, khách hàng phải thông báo ngay cho Kienlongbank tại nơi mở sổ tiết kiệm để được hỗ trợ giải quyết, tránh rủi ro mất tiền của khách hàng.
 • Khách hàng có thể rút tiền sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mất thẻ tiết kiệm.
Câu 11: Khách hàng gửi tiền Tiết kiệm tại Kienlongbank bao gồm những đối tượng nào?
Kienlongbank phản hồi: Là cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Câu 12: Khách hàng gửi tiền Tiết kiệm tại Kienlongbank cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Kienlongbank phản hồi:

 • Khách hàng xuất trình CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực
 • Điền giấy gửi tiết kiệm (theo mẫu của Kienlongbank)
 • Điền giấy đăng ký thông tin khách hàng (nếu khách hàng giao dịch lần đầu)
 • Đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, ngoài việc xuất trình CMND hoặc hộ chiếu, phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Câu 13: Cơ sở tính lãi tiền gửi tiết kiệm và phương thức trả lãi TGTK của Kienlongbank được quy định như thế nào?

 Kienlongbank phản hồi

 • Thời gian chuẩn quy đổi lãi suất được quy ước như sau: một năm có 360 ngày hoặc một năm có 12 tháng và một tháng có 30 ngày.
 • Cơ sở tính lãi:

Số tiền lãi

 

=

Số tiền gửi X Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn gửi X Lãi suất (%/năm)

360

 •  Trong đó: số ngày gửi thực tế được tính bắt đầu từ ngày khách hàng gửi tiền vào Kienlongbank cho đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn thanh toán (tính ngày gửi tiền, không tính ngày rút tiền)
 • Phương thức trả lãi: đầu kỳ, hàng tháng, hàng 3 tháng, hàng 6 tháng, cuối kỳ.
Câu 14: Khi khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến giao dịch thì Kienlongbank sẽ xử lý ra sao?

Kienlogbank phản hồi: Tại ngày đến hạn, nếu khách hàng không đến giao dịch và không có thỏa thuận nào khác thì Kienlongbank sẽ thực hiện lãi nhập gốc và tái tục toàn bộ số dư với kỳ hạn đăng ký ban đầu hoặc kỳ hạn ngắn hơn liền kề (nếu Kienlongbank không còn huy động kỳ hạn cũ), lãi suất áp dụng tại thời điểm tái tục.

Câu 15: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn có được rút trước hạn hay không?
Kienlogbank phản hồi: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn được rút trước hạn khi có nhu cầu về vốn, lãi suất khách hàng được hưởng là lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút tiền.
Dịch vụ - tiện ích có thể bạn quan tâm
 Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi điện thoại 1900 6929 để được hướng dẫn.

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank