• English

Thủ tục

  • Để sử dụng dịch vụ này khách hàng cần cung cấp:

- Thông tin người nhận:
    + Tổ chức: Số tài khoản, tên tài khoản.
   + Cá nhân: Họ tên và số tài khoản người nhận (nếu chuyển tiền vào tài khoản người nhận) hoặc số CMND hay Hộ chiếu người nhận, ngày cấp/nơi cấp CMND/hộ chiếu (nếu người nhận không có tài khoản), địa chỉ, số điện thoại người nhận.
- Thông tin ngân hàng nhận: Tên ngân hàng, tên chi nhánh, Phòng giao dịch.


Tin xem nhiều