• English

Góc báo chí

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI: "3 KỲ HẠN ƯU ĐÃI"

Áp dụng từ ngày 06/05/2009, cho đến khi có thông báo mới.

Bảng lãi suất tiền gửi áp dụng cho sản phẩm "3 kỳ hạn ưu đãi"

 Kỳ hạn gửi

Lãi suất (%/năm) 

 9 tháng

 8.58

 12 tháng

 8.70

 24 tháng

 9.00

 P. Tổng Giám Đốc

(Đã ký)

PHẠM KHẮC KHOAN

 


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank