• English

PHẠM TRẦN DUY HUYỀN

Sinh năm 1979, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Ông đã từng phụ trách công việc Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng đầu tư tài chính, Trưởng phòng tài chính, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên HĐQT của các Công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam, Trợ lý Chủ tịch HĐQT KienlongBank. Ông từng là Thành viên HĐQT KienlongBank kể từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank từ ngày 26/4/2018 đến nay.