Thông báo số 67/TB-NHKL ngày 22/02/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

(22/02/2019)
Thông báo số 67/TB-NHKL ngày 22/02/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông. Xem tại đây

Đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Kienlongbank. Xem tại đây

Trang 1 / 37 1 2 3 4 5 20 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank