Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14

(11/06/2010)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long

1. Tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Kienlongbank (Tập tin đính kèm)

2. Danh mục văn kiện (Tập tin đính kèm)

Trang 1 / 37 1 2 3 4 5 20 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank