Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

(23/06/2010)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long

Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010 Ngân hàng TMCP Kiên Long (Tập tin đính kèm)

Trang 1 / 37 1 2 3 4 5 20 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank