2017
Báo cáo thường niên năm 2017 Download
2016
Báo cáo thường niên năm 2016 Download
2015
Báo cáo thường niên năm 2015 Download
2014
Báo cáo thường niên năm 2014 Download
2013
Báo cáo thường niên năm 2013 Download
2012
Báo cáo thường niên năm 2012 Download
2011
Báo cáo thường niên năm 2011 Download
2010
Báo cáo thường niên năm 2010 Download
2009
Báo cáo thường niên năm 2009 Download
2008
Báo cáo thường niên năm 2008 Download
Trang 1 / 2 1 2 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2018 Kienlongbank