2017
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2017 Download
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 Download
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 Download
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất - Kỳ kế toán từ ngày 31/12/2016 đến ngày 31/03/2017 Download
Báo cáo tài chính riêng - Kỳ kế toán từ ngày 31/12/2016 đến ngày 31/03/2017 Download
2016
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Download
Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Download
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2017 Kienlongbank