• English

NGUYỄN THỤY QUỲNH HƯƠNG

Sinh năm 1976, Cử nhân Kinh tế trường Đại học kinh tế Tp. HCM, Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM . Bà từng làm việc tại Công ty liên doanh Gạch CeramicDotalia và hoạt động đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác. Bà đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT KienlongBank từ tháng 4/2014 đến nay. Hiện Bà là thành viên Hội đồng thành viên Công ty KBA.