• English

NGUYỄN CAO CƯỜNG

Sinh năm 1985, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Kiểm tra Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Từ tháng 8/2015, Ông giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ KienlongBank. Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank từ ngày 26/4/2018 đến ngày 01/01/2022. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank từ ngày 01/01/2022 đến nay.