• English

MAI HỮU TÍN

Sinh năm 1969, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California (Mỹ). Hiện Ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc U&I Group, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa XII – XIII và Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ), Chủ tịch Liên Đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới. Ông là Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập KienlongBank kể từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank từ ngày 26/4/2018 đến nay.