• English

LÊ KHẮC GIA BẢO

Sinh năm: 1979, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Southern California University for Professional Studies. Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Chứng chỉ Kiểm toán viên Bộ Tài chính. Ông có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ Miền Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Từ tháng 3/2013 đến tháng 4/2018 Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 01/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank.

Từ tháng 02/2021 đến tháng 04/2021 Thành viên Hội đồng quản trị KienlongBank. 

Ông đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát KienlongBank từ ngày 28/12/2021 đến ngày 01/01/2022.

Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát KienlongBank từ ngày 01/01/2022 đến nay.