• English

LÊ KHẮC GIA BẢO

Sinh năm 1979, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California (Mỹ), Kiểm toán viên. Ông đã từng là Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Ông là Trưởng Ban kiểm soát của Kienlongbank kể từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.