• English

Là người sử dụng Kienlongbank Mobile Banking, tôi cần phải lưu ý những điều gì để giao dịch an toàn?

Là người sử dụng Kienlongbank Mobile Banking, tôi cần phải lưu ý những điều gì để giao dịch an toàn?