• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn xem lịch sử giao dịch QR Pay trên app Kienlongbank Mobile Banking

hdsd_mobile-banking_qrpay_lich-su-giao-dich

Mục đích: Xem được danh sách và chi tiết các giao dịch thanh toán QR thành công.

hdsd_mobile-banking_qrpay_lich-su-giao-dich

Thao tác:

Bước 1: Trên màn hình Home chọn tính năng QR Pay => chọn Lịch sử GD

lich-su-qr-pay-1

Bước 2: Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách các giao dịch thành công.

Lưu ý: Danh sách chỉ hiển thị tối đa 30 giao dịch gần nhất.

lich-su-qr-pay-2

Bước 3: Nhấn vào thông tin của mỗi giao dịch để xem chi tiết giao dịch QR.

lich-su-qr-pay-3


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank