• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn với QR Pay cùng Kienlongbank Mobile Banking

Mục đích: Dùng thanh toán cho các mã QR được in trên các hóa đơn dịch vụ như: điện, nước, viễn thông,…

hdsd-mobile-banking-qrpay-hoa-don

Mã QR sẽ chứa những thông tin liên quan đến hóa đơn của khách hàng: mã hóa đơn/ khách hàng, kỳ cước, số tiền,…v.v

hdsd_mobile-banking_qrpay_hoa-don

Thao tác:

Bước 1: Thực hiện đăng nhập ứng dụng thành công, chọn tính năng QR Pay.

thanh-toan-qr-hoa-don-1

Bước 2: Thực hiện di chuyển camera của thiết bị đến vùng có chứa mã QR hóa đơn.

Nếu mã QR hợp lệ sẽ chuyển sang Bước 3

thanh-toan-qr-hoa-don-2

Bước 3: Hiển thị thông tin màn hình thanh toán, có thể nhập Mã giảm giá (nếu có). Chấp nhận thanh toán nhấn Tiếp tục.

thanh-toan-qr-hoa-don-3

Bước 4: Chọn hình thức xác thực và nhấn Tiếp tục

thanh-toan-qr-hoa-don-4

Bước 5: 

  • Trường hợp xác thực giao dịch bằng SMS OTP: nhập đúng mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn Tiếp tục.
  • Trường hợp xác thực bằng Soft OTP bắt buộc phải cài đặt hình thức xác thực này trước khi thực hiện.

thanh-toan-qr-hoa-don-5

Bước 6: Hoàn tất giao dịch. Nhấn nút Home  để di chuyển về màn hình chính hoặc nhấn nút Tạo giao dịch mới để thực hiện giao dịch khác (nếu có).

thanh-toan-qr-hoa-don-6


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank