• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng với QR Pay cùng Kienlongbank Mobile Banking

Mục đích: Dùng để thanh toán các mã QR được sinh ra khi thực hiện giao dịch trên các website thương mại điện tử.

hdsd-mobile-banking-qrpay-don-hang

Sau khi khách hàng mua hàng trên các trang web, đến bước thanh toán chọn cổng thanh toán QRPAY-QR, hệ thống thanh toán sẽ sinh mã QR chứa thông tin về hóa đơn của người dùng và hiển thị trên trang web.

hdsd_mobile-banking_qrpay_don-hang

Thao tác:

Bước 1: Tại bước thanh toán đơn hành, khách hàng chọn cổng thanh toán QRPAY-QR.

Màn  hình hiển thị Hình ảnh mã QR của đơn hàng.

thanh-toan-qr-cho-don-hang-1

Bước 2: Chọn tính năng QR Pay trên ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking, thực hiện di chuyển camera đến vùng chứa mã QR.

Nếu mã QR hợp lệ sẽ chuyển sang Bước 3

thanh-toan-qr-cho-don-hang-2

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin thanh toán đơn hàng, khách hàng nhập Mã giảm giá (nếu có). Chấp nhận thanh toán giao dịch nhấn Tiếp tục.

thanh-toan-qr-cho-don-hang-3

Bước 4: Chọn hình thức xác thực và nhấn Tiếp tục.

thanh-toan-qr-cho-don-hang-4

Bước 5: 

  • Trường hợp xác thực giao dịch bằng SMS OTP: nhập đúng mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn Tiếp tục.
  • Trường hợp xác thực bằng Soft OTP bắt buộc phải cài đặt hình thức xác thực này trước khi thực hiện.

thanh-toan-qr-cho-don-hang-5

Bước 6: Hoàn tất giao dịch. Nhấn nút Home  để di chuyển về màn hình chính hoặc nhấn nút Tạo giao dịch mới để thực hiện giao dịch khác (nếu có).

thanh-toan-qr-cho-don-hang-6


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank