• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn kiểm tra Mã QR trên app Kienlongbank Mobile Banking

hdsd_mobile-banking_qrpay_my-qrcode

Mục đích: Giúp Khách hàng chia sẻ thông tin tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân mở tại Kienlongbank nhanh chóng, tiện lợi thông qua mã QR mà không cần phải nhớ số tài khoản.

hdsd_mobile-banking_qrpay_my-qr-code

Thao tác:

Bước 1: Thực hiện đăng nhập ứng dụng thành công, chọn tính năng QR Pay.

tinh-nang-dich-vu-ma-qr-1

Bước 2: Chọn chức năng Mã QR của tôi.

tinh-nang-dich-vu-ma-qr-2

Bước 3: Ứng dụng hiển thị thông tin tất cả các tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Nhấn chọn bất kỳ vào một tài khoản, màn hình sẽ  hiển thị mã QR của tài khoản đó.

tinh-nang-dich-vu-ma-qr-3

Bước 4: Màn hình hiển thị Mã QR tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng gồm các thông tin: 

  • Mã QR
  • Họ tên
  • Số tài khoản
  • Tính năng lưu mã QR
  • Tính năng chia sẻ mã QR

tinh-nang-dich-vu-ma-qr-4


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank