• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn chuyển khoản trong hệ thống Kienlongbank bằng mã QR

hdsd_mobile-banking_qrpay_chuyen-khoan

Mục đích: Giúp khách hàng chuyển khoản trong hệ thống Kienlongbank qua ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking một cách đơn giản nhất bằng cách quét mã QR tài khoản thanh toán của người nhận mà không cần phải nhớ hoặc nhập số tài khoản.

hdsd_mobile-banking_qrpay_chuyen-khoan

Thao tác:

Bước 1: Thực hiện đăng nhập ứng dụng thành công, chọn tính năng QR Pay.

chuyen-khoan-trong-he-thong-kienlongbank-bang-ma-qr-1

Bước 2: Có hai cách thực hiện:

  • Thực hiện di chuyển camera của thiết bị đến vùng có chứa mã QR.
  • Chọn mã QR từ thư viện ảnh có sẵn, bằng cách nhấn vào icon icon-thu-vien-anh , sau đó chọn một ảnh trong kho ảnh của thiết bị.

Nếu mã QR hợp lệ sẽ chuyển sang Bước 3.

chuyen-khoan-trong-he-thong-kienlongbank-bang-ma-qr-2

Bước 3: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin vào các trường: số tiền, nội dung giao dịch và chọn Tiếp tục

chuyen-khoan-trong-he-thong-kienlongbank-bang-ma-qr-3

Bước 4: Chọn hình thức xác thực và nhấn Tiếp tục. 

chuyen-khoan-trong-he-thong-kienlongbank-bang-ma-qr-4

Bước 5: 

  • Trường hợp xác thực giao dịch bằng SMS OTP: nhập đúng mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn Tiếp tục.
  • Trường hợp xác thực bằng Soft OTP bắt buộc phải cài đặt hình thức xác thực này trước khi thực hiện.

chuyen-khoan-trong-he-thong-kienlongbank-bang-ma-qr-5

Bước 6: Hoàn tất giao dịch. Nhấn nút Home  để di chuyển về màn hình chính hoặc nhấn nút Tạo giao dịch mới để thực hiện giao dịch khác (nếu có).

chuyen-khoan-trong-he-thong-kienlongbank-bang-ma-qr-6


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank