• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và khởi động mobile banking trên IOS

Để có thể sử dụng dịch vụ Kienlong Mobile Banking, khách hàng cần đến Kienlongbank để đăng ký sử dụng dịch vụ. Các thông tin đăng ký của khách hàng được nhân viên nghiệp vụ của Kienlongbank kiểm tra và nhập vào hệ thống quản lý.
Khi thông tin được duyệt, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu và liên kết tải ứng dụng. Khách hàng thực hiện kích hoạt dịch vụ để sử dụng.
1. Cài đặt ứng dụng
Sau khi đăng kí sử dụng dịch vụ tại Kienlongbank thành công, khách hàng cài đặt ứng dụng bằng một trong các cách sau:
- Cách 1 : Download ứng dụng từ tin nhắn thông báo của Kienlongbank.
- Cách 2 : Mở Appstore, nhập từ khóa Kienlong Mobile Banking để tìm kiếm ứng dụng.

- Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần có tàimo khoản iTunes.

- Trường hợp khách hàng không có tài khoản iTunes, khách hàng sử dụng thông tin tài khoản sau để tải ứng dụng Kienlong Mobile Banking.

User: mid@m-pay.com.vn
Pass: App123456789
Hoặc
User: apple@m-pay.com.vn
Pass: App123456789

2. Kích hoạt ứng dụng;
Ứng dụng sau khi cài đặt xong, trước khi có thể bắt đầu sử dụng khách hàng cần phải thực hiện kích hoạt ứng dụng để xác thực người sử dụng có đúng là khách hàng đã đăng ký dịch vụ không.

Khi khởi động phần mềm lần đầu tiên, màn hình sẽ hiển thị thông báo “Ứng dụng chưa kích hoạt. Đề nghị Quý khách nhấn Tiếp để vào màn hình Kích hoạt ứng dụng, hoặc bấm Quay về để vào màn hình chính”.

- Nhấn nút Tiếp để vào màn hình Kích hoạt ứng dụng.

- Phần mềm sẽ yêu cầu khách hàng nhập các thông tin xác thực người dùng gồm: Số điện thoại, Mã kích hoạt, số Chứng minh nhân dân. Khách hàng lấy mã kích hoạt từ tin nhắn đăng ký dịch vụ thành công do Kienlongbank gửi đến khách hàng.

- Nhấn nút OK để gửi thông tin đăng ký.

- Sau khi đăng ký thành công, phần mềm sẽ yêu cầu khách hàng nhập mã MPIN (mật khẩu giao dịch) hai lần để tránh nhầm lẫn do thao tác nhập sai của khách hàng (Hình 1.2). Mã MPIN do khách hàng tự đặt, ghi nhớ, giữ bí mật và được dùng để bảo vệ cho mọi giao dịch của khách hàng trên tài kho ản giao dịch tại Kienlongbank và còn được gọi là Mật khẩu xác thực người dùng.

hd-cai-dat,-kich-hoat-mobile-banking-ios-1

- Để đảm bảo an toàn, mã MPIN yêu c ầu phải có độ dài tối thiểu là 6 ký tự.

- Nhấn nút OK để kết thúc việc nhập MPIN. Màn hình trả về thông báo như hình 1.3.

Chú ý:

Sau khi hoàn thành việc đăng ký sử dụng dịch vụ tại Kienlongbank, Khách hàng phải chờ Kienlongbank phê duyệt xong mới có thể nhận được mã kích hoạt.

Mã kích hoạt mà Ngân hàng cấp cho khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ là mật khẩu dùng một lần, nên sẽ hết hiệu lực ngay sau khi khách hàng kích hoạt ứng dụng thành công. Để có mật khẩu mới Khách hàng vào menu Cài đặt chung  Lấy mã kích hoạt để tự đặt mật khẩu của riêng mình (xem hướng dẫn Đặt mật khẩu mới ở mục 10.4). Khách hàng sẽ cần tới mật khẩu này khi muốn cài đặt lại ứng dụng trên máy điện thoại hoặc khi cần đăng nhập để sử dụng các dịch vụ hỗ trợ qua web. Khách hàng cần giữ bí mật mật khẩu này giống như giữ bí mật mã MPIN của mình.

Mã MPIN là mã bảo vệ cho mọi giao dịch quan trọng trên tài khoản Kienlongbank do khách hàng tự đặt và bảo mật. Vì vậy Khách hàng cần ghi nhớ và tuyệt đối không tiết lộ cho người khác.

Hãy giữ bí mật mã MPIN như mã két tiền nhà bạn!

3. Khởi động ứng dụng

hd-cai-dat,-kich-hoat-mobile-banking-ios-2

- Vào màn hình chính điện thoại.

- Khởi động phần mềm Kienlong Mobile Banking, bằng cách chọn logo có biểu tượng

- Sau khi khởi động xong, màn hình sẽ hiển thị các menu chính như Hình 1.4


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank