• English

Hồ sơ

Hồ sơ mở thẻ

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;

- Giấy đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng Kienlongbank và bản chấp thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng Kienlongbank;

- Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú;

- Giấy tờ chứng minh thu nhập hoặc các chứng từ thay thế khác.