HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ KHẮC GIA BẢO – Chủ tịch HĐQT


Sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California (Mỹ), Kiểm toán viên. Ông đã từng là Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Ông là Trưởng Ban kiểm soát của Kienlongbank kể từ tháng 4/2013 và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 26/4/2018.

Ông MAI HỮU TÍN – Phó Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1969, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California (Mỹ). Hiện ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc U&I Group, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa XII – XIII và Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông là Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ tháng 4/2013. Từ ngày 26/4/2018, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Ông PHẠM TRẦN DUY HUYỀN - Phó Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông đã từng phụ trách công việc Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng đầu tư tài chính, Trưởng phòng tài chính, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên HĐQT của các Công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam; Trợ lý Chủ tịch HĐQT Kienlongbank. Ông từng là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2013 - 2017, và ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 26/4/2018.

Ông BÙI THANH HẢI - Thành viên HĐQT


Sinh năm 1975, Cử nhân luật trường Đại học Luật TP.HCM. Ông đã từng phụ trách Phó Giám đốc Pháp chế và Xử lý nợ Ngân hàng Kiên Long. Hiện ông là thành viên HĐQT Trường Trung cấp Việt-Nhật. Từ tháng 4/2013, ông giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 và tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 từ ngày 26/4/2018.

Bà NGUYỄN THỤY QUỲNH HƯƠNG - Thành viên HĐQT


Sinh năm 1976, Cử nhân Kinh tế khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh. bà từng làm việc tại Công ty liên doanh Gạch Ceramic Dotalia và hoạt động đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác. Bà là Thành viên HĐQT của Kienlongbank nhiệm kỳ 2013 – 2017 từ tháng 4/2014, và tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 từ ngày 26/4/2018.

Bà TRẦN TUẤN ANH - Thành viên HĐQT

Sinh năm 1976, là Thạc sỹ Luật - chuyên ngành Luật kinh tế Trường Đại học Luật TP.HCM; tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Bà Trần Tuấn Anh đã từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Pháp chế của Ngân hàng Phát triển nhà TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Bản Việt. Bà Trần Tuấn Anh làm việc tại Ngân hàng Kiên Long từ tháng 07/2013 với chức danh Trợ lý Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý nợ từ tháng 05/2014. Bà Trần Tuấn Anh được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý nợ kể từ ngày 02/07/2014. Bà được bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc Kienlongbank từ ngày 24/02/2018. Ngày 23/4/2018, Bà Trần Tuấn Anh chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Kienlongbank, và đến ngày 26/4/2018, bà được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Ông LÊ TRUNG VIỆT - Thành viên HĐQT


Ông Lê Trung Việt sinh năm 1966, nguyên là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng Gia Định. Ông tốt nghiệp trường Đại học ngân hàng TPHCM, chuyên ngành tiền tệ tín dụng. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long từ tháng 12/2012. Ông Việt được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 từ ngày 26/4/2018.


Ông TRẦN VĂN TRỌNG – Thành viên HĐQT


Sinh năm 1976, ông từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc quan hệ khách hàng Ngân hàng HSBC, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý quỹ Hùng Việt, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Hương/Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương/Công ty liên doanh Dệt Nhuộm Việt Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH TT Investment. Từ ngày 26/4/2018, ông chính thức được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.


BAN KIỂM SOÁT
Ông NGUYỄN CAO CƯỜNG – Trưởng Ban Kiểm soát


Sinh năm 1985, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Kiểm tra Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Từ tháng 8/2015, ông giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long, và được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 kể từ ngày 26/4/2018.

Ông NGUYỄN THANH MINH - Thành viên Ban Kiểm soát


Sinh năm 1969, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Cử nhân luật trường Đại học Luật TP.HCM, Kiểm toán viên, Luật sư Đoàn luật sư TP.HCM. Ông đã từng làm Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C. Hiện ông là Giám đốc Công ty Luật TNHH Lợi Doanh. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 từ tháng 4/2013, và tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 từ ngày 26/4/2018.

Ông ĐẶNG MINH QUÂN - Thành viên Ban Kiểm soát


Sinh năm 1980, Cử nhân kinh tế Trường Đại học kinh tế TPHCM, Cử nhân Luật, Cử nhân sư phạm ngoại ngữ (tiếng Anh) trường Đại học Huế và là Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán và đã từng là Thanh tra viên tài chính cấp 1, Giám định viên tài chính - kế toán, quản lý ngân sách, Phó Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính Cà Mau. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 từ tháng 4/2013, và tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 từ ngày 26/4/2018.

BAN ĐIỀU HÀNH
Bà TRẦN TUẤN ANH - Tổng Giám đốc

Sinh năm 1976, là Thạc sỹ Luật - chuyên ngành Luật kinh tế Trường Đại học Luật TP.HCM; tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Bà Trần Tuấn Anh đã từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Pháp chế của Ngân hàng Phát triển nhà TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Bản Việt. Bà Trần Tuấn Anh làm việc tại Ngân hàng Kiên Long từ tháng 07/2013 với chức danh Trợ lý Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý nợ từ tháng 05/2014. Bà Trần Tuấn Anh được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý nợ kể từ ngày 02/07/2014. Bà được bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc Kienlongbank từ ngày 24/02/2018. Ngày 23/4/2018, Bà Trần Tuấn Anh chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Kienlongbank, và đến ngày 26/4/2018, bà được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Ông VŨ ĐỨC CẦN - Phó Tổng Giám đốcSinh năm 1964 là Cử nhân Công nghệ - Thông tin Trường ĐH Quốc gia TP. HCM, Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH KT - TP. HCM. Ông làm việc tại Ngân hàng Kiên Long năm 1998, hiện là Phó TGĐ Khu vực Miền Tây.
Ông LÊ TRUNG VIỆT - Phó Tổng Giám đốcÔng Lê Trung Việt sinh năm 1966, nguyên là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng Gia Định. Ông tốt nghiệp trường Đại học ngân hàng TPHCM, chuyên ngành tiền tệ tín dụng. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long từ tháng 12/2012. Ông Việt được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 từ ngày 26/4/2018.

 


Ông NGUYỄN HOÀNG AN - Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm 1967, Cử nhân Ngân hàng. Ông từng là Giám đốc Phòng Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Trợ lý Chủ Tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ tháng 10/2016 đến nay.

Bà PHẠM THỊ MỸ CHI - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bà Phạm Thị Mỹ Chi
Sinh năm 1964, là Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, trường Cao cấp Ngân hàng TP.HCM. Bà Phạm Thị Mỹ Chi đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí Quản lý tại Ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Bản Việt. Bà Phạm Thị Mỹ Chi làm việc tại Ngân hàng Kiên Long từ tháng 04/2014 với chức danh Phó Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính. Bà Phạm Thị Mỹ Chi được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính của Ngân hàng Kiên Long kể từ ngày 02/07/2014. Từ ngày 01/7/2018, bà Phạm Thị Mỹ Chi được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, kiêm Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính Kienlongbank.

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank