• English

Giới thiệu

  • Đặc điểm:

Chỉ trong vài phút, khách hàng sẽ nhận được tiền tại bất kỳ điểm chi trả nào của Ngân hàng Kiên Long.
- Không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển về.
- Không cần mở tài khoản.
- Không giới hạn số tiền chuyển về.
- Không cần phải chịu thuế thu nhập.

  • Đối tượng:

- Cá nhân là người Việt Nam.
- Cá nhân là người nước ngoài (cư trú hoặc không cư trú).


Tin xem nhiều