• English

ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH

Sinh năm: 1981, Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bà có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng. Bà từng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và QLDN Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ - Khối Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Trưởng phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu. Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.

Bà đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát KienlongBank từ ngày 28/12/2021 đến nay.