• English

Danh hiệu cao quý do Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng

BẰNG KHEN

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho Ngân hàng Kiên Long có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê ngành Ngân hàng (2011 - 2015)

Xem thêm

BẰNG KHEN

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng 28/04/2009

Xem thêm

BẰNG KHEN

của Thủ tướng trao tặng 2006 - 2008

Xem thêm

BẰNG KHEN

của Bộ trưởng bộ Tài chính trao tặng 23/05/2007

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.