• English

Danh hiệu cao quý do Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng

BẰNG KHEN

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho Ngân hàng Kiên Long - CN Rạch Giá 2019

Xem thêm

BẰNG KHEN

Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho Ngân hàng Kiên Long - CN Rạch Giá 2019

Xem thêm

BẰNG KHEN

Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho Ngân hàng Kiên Long - CN Rạch Giá trong công tác an sinh xã hội (2017 - 2019)

Xem thêm

BẰNG KHEN

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng 2018

Xem thêm

CỜ LƯU NIỆM

Ngân hàng nhà nước Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho Ngân hàng Kiên Long - CN Rạch Giá - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2017

Xem thêm

BẢNG VÀNG

của ban chỉ đạo miền Tây Nam Bộ trao tặng 2016

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.