• English

Đặc điểm sản phẩm

- Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn.

- Loại tiền gửi: VND, USD.

- Số tiền gửi tối thiểu: 50.000VND hoặc 5USD.

- Số dư tối thiểu duy trì tài khoản: 50.000 đồng hoặc 5USD

- Sử dụng tài khoản:

  • Gửi, rút tiền mặt: quý khách có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua người khác.
  • Nhận tiền chuyển khoản từ các ngân hàng khác chuyển đến.
  • Chuyển tiền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ... hoặc chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho chính khách hàng tại Ngân hàng Kiên Long.

Tin xem nhiều