• English

Đặc điểm sản phẩm

- Đối tượng: Tổ chức Việt Nam và tổ chức nước ngoài.

- Kỳ hạn gửi: Theo công bố của ngân hàng từng thời kỳ (Từ 1 tuần đến 60 tháng).

- Loại tiền gửi: VND, USD.

- Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 500.000 đồng, 50 USD, 50 USD hoặc 50 đơn vị ngoại tệ khác, hoặc theo quy định từng sản phẩm tiền gửi.

- Cơ sở tính lãi: Tùy thuộc vào phương thức khách hàng lựa chọn.