Tìm nhanh dịch vụ

Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, đất ở và chuyển nhượng đất ở

Phục vụ nhu cầu vay vốn để mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở và nhận chuyển nhượng đất ở (đã được cấp Giấy chứng nhận) để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của gia đình, hoặc để ở và kết hợp cho thuê một phần.
Đối tượng

Cá nhân người Việt Nam.

Điều kiện
 • Có khả năng tài chính và phương án trả nợ khả thi.
 • BĐS được thực hiện giao dịch tọa lạc trên địa bàn hoạt động của Kienlongbank (trường hợp TSBĐ là BĐS dự định mua, xây dựng, sửa chữa).
 • Có tài sản bảo đảm. 
Tiện ích và đăc tính sản phẩm
 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt.
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Thời hạn cho vay, nhiều lựa chọn cho khách hàng:
- Đối với cho vay mua BĐS: Không quá 20 năm.
- Đối với cho vay xây dựng/sửa chữa BĐS: Không quá 10 năm.

- Đối với cho vay mua và xây dựng/sửa chữa BĐS: Không quá 20 năm.

 • Số tiền vay:
- Trường hợp cho vay mua BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua: Theo quy định Kienlongbank từng thời kỳ.
- Trường hợp cho vay xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định xây dựng, sửa chữa: Tối đa 90% chi phí xây dựng, sửa chữa BĐS.
- Trường hợp cho vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua và xây dựng, sửa chữa: Tối đa 70% giá trị BĐS dự định mua cộng (+) 50% chi phí xây dựng, sửa chữa BĐS.

- Trường hợp TSBĐ là BĐS khác và/hoặc tài sản khác: 100% giá trị BĐS dự định mua và/hoặc chi phí xây dựng, sửa chữa.

Đăng ký
Khách hàng đăng ký tại bất kỳ CN, PGD Kienlongbank trên toàn quốc.
Hồ sơ và thủ tục:
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn (Theo mẫu Kienlongbank).
 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3, ... của người vay, người đồng trách nhiệm và bên bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ TSBĐ
Câu hỏi thường gặp
Câu 1: Tôi tính mua 01 căn nhà nhưng chưa đủ tiền thì tôi có thể thế chấp căn nhà dự định mua để vay được không, nếu được thì thủ tục như thế nào?

Kienlongbank phản hồi:

1. Bạn chưa đủ tiền mua nhà, bạn chỉ cần có tối thiểu 30% vốn tự có để tham gia vay vốn ngân hàng. Bạn có thể vay bằng cách thế chấp căn nhà dự định mua.

2. KLB sẽ xem xét bạn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai mua của công ty bất động sản hoặc chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tại thời điểm xác lập hợp đồng thế chấp nhà ở đó đang trong quá trình đầu tư xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng) hoặc đã hoàn thành việc xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

2.Thủ tục vay vốn mua nhà ở hình thành trong tương lai bao gồm 07 biểu mẫu đính kèm điều kiện, hồ sơ thế chấp nhà ở như sau:

+ Điều kiện:

2.1. Đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt, đã xây dựng xong phần móng nhà ở, đã hoàn thành thủ tục mua bán và có hợp đồng mua bán ký kết với công ty bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

2.2. Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

2.3. Thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà dự án này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

2.4. Khách hàng chỉ được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại KLB để vay vốn mua nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của công ty bất động sản/ Chủ đầu tư.

2.5. Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai đang được thế chấp theo hình thức thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì không được tiếp tục thế chấp nhà ở đó tại KLB. 

2.6. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được công ty bất động sản/chủ đầu tư thế chấp để thực hiện nghĩa vụ dân sự khác thì công ty bất động sản/chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp) trước khi bán nhà ở trong dự án đó cho tổ chức, cá nhân.

+ Hồ sơ thế chấp:

2.7. Trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đang trong quá trình xây dựng thì hồ sơ thế chấp gồm có:

a) Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với công ty bất động sản phù hợp quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản gốc); các biên lai, hóa đơn thu tiền của công ty bất động sản (01 bản gốc, nếu có). Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai do công ty bất động sản mua của chủ đầu tư để bán lại cho khách hàng thì phải có thêm hợp đồng mua bán được ký kết giữa chủ đầu tư với công ty bất động sản này (01 bản sao có chứng thực). Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải có thêm bản gốc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

b) Hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Biên bản nghiệm thu nhà ở đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật xây dựng (01 bản sao có chứng thực);

d) Giấy xác nhận giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc có tên trong danh sách được Sở Xây dựng nơi có dự án nhà ở xác nhận thuộc diện phân chia tối đa không quá 20% sản phẩm nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở nếu là nhà ở thương mại (01 bản gốc);

đ) Một trong các loại giấy tờ thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà dự án này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (01 bản sao có chứng thực).

2.8. Trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đã được bàn giao thì hồ sơ thế chấp gồm có:

a) Các loại giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, d và Điểm đ nêu trên;

b) Biên bản bàn giao nhà ở được ký kết giữa công ty bất động sản/chủ đầu tư với bên thế chấp (01 bản gốc).

Câu 2: Hiện tại tôi có vay tại 01 KLB khác và thế chấp bằng nhà đang ở của tôi? Như vậy tôi có thể vay thêm tại KLB của Anh/ Chị hay không?

Kienlongbank phản hồi:

Hiện tại bạn có vay tại KLB của 01 Chi nhánh A và thế chấp bằng nhà đang ở. Như vậy bạn không thể vay thêm tại KLB của 01 Chi nhánh B. Lý do là bạn đang có dư nợ và tài sản thế chấp tại Chi nhánh A. Nếu muốn vay tại Chi nhánh B thì bạn phải tất toán hết công nợ và giải chấp tài sản tại Chi nhánh A.

Câu 3: Tôi có 01 căn nhà, giấy tờ sổ sách đầy đủ, vậy tôi vay tối đa được bao nhiêu phần trăm trên tài sản này? và lãi suất cho vay hiện tại là bao nhiêu?

Kienlongbank phản hồi:

1. Bạn được vay tối đa 70% giá trị căn nhà.

2. Căn cứ vào thời hạn vay mua nhà của bạn.

3. Tham khảo thêm trang web biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, lãi suất cho vay được KLB luôn niêm yết cập nhật mới nhất trong từng thời kỳ.

Câu 4: Nếu tôi dùng cả bất động sản và động sản làm tài sản bảo đảm để vay thì có được không?

Kienlongbank phản hồi: KLB chấp nhận bất động sản và động sản (không nhận TSBĐ là tàu bay, tàu biển) làm tài sản bảo đảm để vay vay vốn tại KLB.

Dịch vụ - tiện ích có thể bạn quan tâm
 Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi điện thoại 1900 6929 để được hướng dẫn.
Trang 1 / 2 1 2 »

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3869 950 - 3877 541 - Fax: (0297) 3871 171 - 3877 538
Hotline: 1900 6929 - (028) 7309 6929 - SWIFT code: KLBKVNVX
Email: kienlong@kienlongbank.com - chamsockhachhang@kienlongbank.com

Copyright © 2014 - 2019 Kienlongbank