• English

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018 và Công văn số 32/NHKL ngày 18/01/2019 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận riêng Kienlongbank Quý 4/2018 so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018 và Công văn số 32/NHKL ngày 18/01/2019 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận riêng Kienlongbank Quý 4/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Xem tại đây