• English

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 năm 2019 Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công văn số 32/NHKL ngày 20/01/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng Kienlongbank quý 4/2019 và cả năm 2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 năm 2019 Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công văn số 32/NHKL ngày 20/01/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng Kienlongbank quý 4/2019 và cả năm 2019. Xem tại đây