• English

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công văn số 33/NHKL ngày 20/01/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2019 và cả năm 2019.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công văn số 33/NHKL ngày 20/01/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2019 và cả năm 2019. Xem tại đây.