• English

Bài viết

  • Nghiệp vụ giao dịch hối đoái hoán đổi (Swap).
  • SWAP là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.
  • Kỳ hạn giao dịch.
  • Tối thiểu 03 ngày, tối đa 365 ngày.
  • Phí giao dịch hối đoái.
  • Khách hàng được miễn phí đối với giao dịch hoán đổi.

Tin xem nhiều